Στοιχεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [x. o.],, 1984.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA276.P377 1984
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο