Ο μεγάλος κύκλος της ελληνικής οικονομίας, 1945-1995 /

Πρώτος συγγραφέας: Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1997.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC295.D735 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Διαθέσιμο