Ομοσπονδία και Κυπριακό : προυποθέσεις, προβλήματα, προοπτικές.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Λευκωσία :, ΚΥ.ΚΕ.Μ.,, 1990.
Έκδοση: Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη με προσθήκες.
Σειρά: Κυπριακό (Κυπριακό Κέντρο Μελετών)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JQ1825.C93O46 1990
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο