Το τραγικό θέατρο στην αρχαία Ελλάδα /

Κύριος συγγραφέας: Baldry, H. C.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Καρδαμίτσα, 1992.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA3201.B316 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο