Πωλήσεις μάρκετινγκ : δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας /

Κύριος συγγραφέας: Βελτράς, Ν. Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σταμούλης, 1997.
Έκδοση: 2η έκδ. [βελτ. και επαυξ].
Θέματα: