Νεολαία και κοινωνική μεταβολή /

Κύριος συγγραφέας: Γκότοβος, Αθανάσιος Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 1996.
Σειρά: Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ799.G8G55 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο