Οικουμενικό πατριαρχείο και ευρωπαική πολιτική, 1620-1638 /

Πρώτος συγγραφέας: Hering, Gunnar
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τράπεζας,, 1992.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια