Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετήσια έκθεση.

Corporate συγγραφέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις. Μονάδα V/D/5.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Λουξεμβούργο :, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,, c1996-
Σειρά: Απασχόληση & κοινωνικές υποθέσεις
Ίσες ευκαιρίες
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HD6060.5.E85I847 1996
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο