Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό οικονομικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Μαμαλούκης, Αθανάσιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Σάκκουλας,, 1997.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.M36 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο