5 γλωσσο ερμηνευτικό λεξικό τουριστικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Λύτρας, Περικλής Ν., 1953-
Άλλοι συγγραφείς: Λαΐνος, Ιωάννης Σ., 1950-, Κουμέλης, Θεόδωρος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
French
German
Italian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Interbooks,, 1997.
Έκδοση: 2η έκδ. βελτ. και συμπληρωμένη.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια