Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική συμπερασματολογία /

Πρώτος συγγραφέας: Πανάρετος, Ι.
Άλλοι συγγραφείς: Ξεκαλάκη, Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ο.],, 1997.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA273.P36 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο