Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν μαθηματικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγιαννακόπουλος, Παναγιώτης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Καρδαμίτσας,, 1976.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: QA5.P37 1976
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA5.P37 1976
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο