Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και ο τομέας κατοικίας στην Ελλάδα : ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων /

Πρώτος συγγραφέας: Εμμανουήλ, Δημήτρης.
Corporate συγγραφέας: Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης. Τμήμα Ερευνών.
Άλλοι συγγραφείς: Στρουσοπούλου, Εφη
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ΔΕΠΟΣ. Διεύθυνση Μελετών και Ερευνών. Τμήμα Ερευνών,, 1994.
Σειρά: Μελέτες και ερευνητικές μονογραφίες (ΔΕΠΟΣ).
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD7357.5.A3E46 1994
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο