Οι σοφιστές /

Πρώτος συγγραφέας: Guthrie, W. K. C. 1906-1981
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,, 1991.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: B288.G8616 1991
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B288.G8616 1991
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο