Μαθήματα ιστορίας οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 1968.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.C45 1968
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο