Οι Πομάκοι στο ελληνικό κράτος (1920-1950) : ιστορική προσέγγιση/

Πρώτος συγγραφέας: Τσιούμης, Κωστής Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Προμηθεύς,, 1997.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF747.P65T75 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Διαθέσιμο