Συγγένεια και οργάνωση του οικιακού χώρου : Συρράκο, 1898-1930 /

Πρώτος συγγραφέας: Καυταντζόγλου, Ρωξάνη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,, 1997.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF747.A68K38 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: DF747.A68K38 1997
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο