Συμβολή στην κριτική της νεορικαρδιανής και νεοκλασικής θεωρίας /

Κύριος συγγραφέας: Σταμάτης, Γιώργος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη, 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: HB201.S8216 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο