Τεχνολογική εξέλιξη και ποσοστό κέρδους στον Marx /

Κύριος συγγραφέας: Σταμάτης, Γιώργος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική, 1993.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB97.5.S83 1993
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Διαθέσιμο