Γερμανο-ελληνικό λεξικό τεχνικής ορολογίας = Deutsch-Griechisches Technisches Worterbuch /

Κύριος συγγραφέας: Suss, G.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πέτρος Γεωργίου, 1995.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: T9.S87 1995
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο