Ερμηνευτικό λεξικό ψυχιατρικών όρων : αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό /

Πρώτος συγγραφέας: Μάνος, Νίκος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, University Studio Press,, 1987.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: RC437.M36 1987
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο