Τεχνικόν ελληνο-αγγλικόν και αγγλο-ελληνικόν λεξικόν : δια μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, ραδιοτεχνίτας, μαθηματικούς, φυσικούς και χημικούς /

Πρώτος συγγραφέας: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κακουλίδης,, 1990.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: T9.P36 1990
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο