Ο Ζέβρος /

Κύριος συγγραφέας: Jardin, Alexandre.
Άλλοι συγγραφείς: Παπαγκίκα, Ευδοκία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Ωκεανίδα, 1995.

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: FIC .J3716 1995
Συλλογή: Fiction
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο