Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής : από των αποστολικών χρόνων μέχρι των καθ' ημάς (1-1900 μ. Χ.) /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Κατερίνη :, Τέρτιος,, 1990.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML3060.P36 1990
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο