Προς σοσιαλιστές ανοικτή επιστολή /

Κύριος συγγραφέας: Touraine, Alain.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 1996.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JN2594.2.T68316 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο