Η νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης : κωδικοποίηση /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μεταλληνός,, 1997-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: KKE1504.A27E45 1997
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1 τ. 1/2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ. 1/1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο