Βαλκάνια. εξαμηνιαία έκθεση : ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων. Νο 13 :

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: [Αθήνα] : Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC401.A1V35
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο