Οικονομικός οδηγός ελληνικών εταιρειών = Financial directory of greek companies.

Νέος τίτλος: Οικονομικός οδηγός των ελληνικών εταιρειών =
Προηγούμενος τίτλος: Ελληνικός οικονομικός οδηγός =
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 1989-1991.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HF5175.I33 1989 τ.1
HF5175.I33 1989 τ.2
HF5175.I33 1989 τ.3
HF5175.I33 1989 τ.4
HF5175.I33 1990 τ.1
HF5175.I33 1990 τ.2
HF5175.I33 1990 τ.3
HF5175.I33 1990 τ.4
HF5175.I33 1990 τ.5
HF5175.I33 1991 τ.1
HF5175.I33 1991 τ.2
HF5175.I33 1991 τ.3
HF5175.I33 1991 τ.4
HF5175.I33 1991 τ.5
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1 τ.5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο