Η θεία και ιερά λειτουργία /

Πρώτος συγγραφέας: Πανάς, Κωνσταντίνος, Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπογραφείον Μιχ. Πολιτάρχη,, 1984.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: M2157.P355T47 1984
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο