Το πρόγραμμα δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής του Αριστοτέλη : συμβολή στην οικονομική σκέψη και πρακτική των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. /

Πρώτος συγγραφέας: Μπαλόγλου, Χρήστος Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελεύθερη Σκέψις,, 1998.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB77.B356 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο