Γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη : διαστάσεις δημοκρατίας και ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών /

Άλλοι συγγραφείς: Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Βασιλική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Βάνιας,, 1998.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: HQ1075.5.G8G959 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1075.5.G8G959 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο