Ανθοδέσμη εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής /

Πρώτος συγγραφέας: Πανάς, Κωνσταντίνος, Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ο.],, 1979.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: M2157.P355A5 1979
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο