Σωτηρία Μπέλλου : πότε ντόρτια, πότε εξάρες /

Πρώτος συγγραφέας: Αδαμίδου, Σοφία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Λιβάνης - Νέα Σύνορα,, c1998.
Σειρά: Βιογραφίες
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML420.B4A3 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο