Οικιστική πολιτική στην Ελλάδα : τα όρια της μεταρρύθμισης /

Πρώτος συγγραφέας: Γετίμης, Παναγιώτης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Οδυσσέας,, 1989 (επανεκτύπωση 2000)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD7357.5.A3G48 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο