Εντατικό σύστημα συσσώρευσης και οι όροι σταθεροποίησης του προκαπιταλιστικού τρόπου παραγωγής : η περίπτωση της Ελλάδας /

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια εμπειρικής διερεύνησης των επικρατουσών τάσεων, συντήρησης ή διάλυσης των μονάδων απλής εμπορευματικής παραγωγής στην Ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, ερευνάται η εξέλιξη του αριθμού καθώς και του ειδικού βάρους των μικρών εκμεταλλεύσεων στον αγροτικό τομέα κα...

Πλήρης περιγραφή

Κύριος συγγραφέας: Κατσίκας, Ηλίας.
Corporate συγγραφέας: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Μορφή: Χειρόγραφο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: 1989.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο:

Διαθέσιμο Online

Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: LF3238.M35 1989 K38
Συλλογή: Dissertation
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο