Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204 : μια πολιτική ιστορία /

Κύριος συγγραφέας: Angold, Michael
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Παπαδήμας, 1997.
Έκδοση: 2η εκδ., αναθ. και επαυξημένη.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF596.A5416 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο