Ιστορία οικονομικής σκέψης : προ-κλασική περίοδος : μελέτες /

Κύριος συγγραφέας: Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Interbooks, 1998.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB75.K373 1998
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.K373 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο