Παραπομπή APA

Γιαννακόπουλος, Π. Ε. 1. (1990). Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας: ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, παραγώγων, αντιθέτων, σύνθετων. Αθήνα: Πελεκάνος.

Παραπομπή Chicago Style

Γιαννακόπουλος, Π. Ε. 1931-. Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας: ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, παραγώγων, αντιθέτων, σύνθετων. Αθήνα: Πελεκάνος, 1990.

Παραπομπή MLA

Γιαννακόπουλος, Π. Ε. 1931-. Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας: ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, παραγώγων, αντιθέτων, σύνθετων. Αθήνα: Πελεκάνος, 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.