Από την κατοχή στον εμφύλιο : η μεγάλη ευθύνη των συμμάχων /

Πρώτος συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου, 1904-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παρουσία,, 1994.
Έκδοση: 4η έκδ. με διάφορα σχόλια.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF849.A363 1994
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο