Μέσες συνθήκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας /

Πρώτος συγγραφέας: Κουβέλη, Αναστασία.
Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άλλοι συγγραφείς: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ε.Κ.Κ.Ε.,, c1998.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 31 σ. : πινακ. , 24 εκ.
Βιβλιογραφία: Περιέχει βιβλιογραφία: σ. [157]-172.
ISBN: 9607093550