Μέσες συνθήκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας /

Πρώτος συγγραφέας: Κουβέλη, Αναστασία.
Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άλλοι συγγραφείς: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ε.Κ.Κ.Ε.,, c1998.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια