Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της στέγασης : μεγάλα αστικά κέντρα : τυπολογία νοικοκυριών /

Πρώτος συγγραφέας: Κουβέλη, Αναστασία.
Corporate συγγραφέας: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων., Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ε.Κ.Κ.Ε.,, 1997.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο