Τάξεις και στρώματα στις σύγχρονες κοινωνίες /

Κύριος συγγραφέας: Μοσχονάς, Ανδρέας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Οδυσσέας, 1998-
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HT609.M596 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο