Η σύγχρονος αντίληψις του μάρκετινγκ και αι εν Ελλάδι εμπορικαί Τράπεζαι /

Πρώτος συγγραφέας: Σπάτας, Ευάγγελος Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, [χ.έ.],, 1973.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο: