Η σύγχρονος αντίληψις του μάρκετινγκ και αι εν Ελλάδι εμπορικαί Τράπεζαι /

Κύριος συγγραφέας: Σπάτας, Ευάγγελος Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : [χ.έ.], 1973.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο: