Ανακαλύπτοντας την οικονομία : ορατά φαινόμενα και κρυμμένες πραγματικότητες /

Κύριος συγγραφέας: Gouverneur, Jacques.
Άλλοι συγγραφείς: Αντωνοπούλου, Λίλα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Τυπωθήτω, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB97.5.G66716 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο