Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του '21 : απομνημονέυματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ. ά. /

Κύριος συγγραφέας: Σιμόπουλος, Κυριάκος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : [χ. ό.], 1979-1984, 1997 ανατύπωση.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF723.S57 1979
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.5 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-04-28 23:59:00
Αντίγραφο 1 τ.4 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-04-28 23:59:00
Αντίγραφο 1 τ.3 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-04-28 23:59:00
Αντίγραφο 1 τ.2 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-04-28 23:59:00
Αντίγραφο 1 τ.1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-04-28 23:59:00