Ιστορία οικονομικών θεωριών /

Πρώτος συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Παπαζήσης,, 1973.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.C442 1973
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.1/3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1/1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1/2 Διαθέσιμο