Ιστορία οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Άλλοι συγγραφείς: Fanfani, Amintore
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Παπαζήσης, [1965].
Έκδοση: 2η εκδ.
Θέματα: