Επετηρίδα αμυντικής & εξωτερικής πολιτικής.

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής.
Νέος τίτλος: Ανασκόπηση αμυντικής & εξωτερικής πολιτικής.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής,, 1992-1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: DF854.E64 1992
DF854.E64 1993
DF854.E64 1994
DF854.E64 1995
DF854.E64 1996
DF854.E64 1997
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο