Εγκύκλιο αναλυτικό λεξικό εννοιών και όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Λάππας, Δημ. Χρ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κορφή,, 1997.
Έκδοση: 2η έκδ., συμπλ. και επαυξημένη.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.L377 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο